A. Lutonského 716/11, Liptovský Mikuláš 031 01, SR
0911 803 335   

robot Edison - kalibrovanie pohonu

Robot Edison vyžaduje občasnú kalibráciu pohonu a táto operácia závisí od verzie robota. 

robot Edison - verzia 2.0

Robot Edison - verzia 2.0 má zabudovaný snímač rýchlosti otáčok kolies, ktorý ich synchronizuje. V niektorých prípadoch sa môže stať, že jeden z motorov je výkonnejší a to má za následok vyššie otáčky jedneho kolesa a nepriamu počiatočnú dráhu robota. 

Tento problém je možné odstrániť nasledujúcimi krokmi:
1. Stiahnite si a vytlačte čiarový kalibračný kód

Stiahnúť kalibračný kód

2. Kód nasnímajte robotom 
3. Dvakrát stlačte trojuholníkové tlačidlo (play)
4. Edison sa bude pohybovať dopredu a dozadu rôznou rýchlosťou a vykonávať kalibráciu. Je nevyhnutné aby mal robot Edison dostatok miesta pre svoju jazdu. Ak sa Edison zastavil na prekážke, začnite krokom 2.

robot Edison - verzia 1.0

robot Edison sa niekedy pohybuje akoby bočným posunom, čo je spôsobené malým rozdielom vo výkone motorov kolies a ich rozdielnymi otáčkami. Problém je možné odstrániť kalibráciou kolies.

1. Najskôr skontrolujte, že je inštalovaný aktuálny firmware na tejto stránke. Pre kontrolu firmvéru je potrebné zadať sériové číslo, ktoré nájdete v priestore pre batérie (príklady:Edison 2016H2-93559, Edison 2016C-81036, 1234567 12A). Po zadaní sériového čísla dostanete informáciu v anglickom jazyku o stave firmvéru.

Skontrolovať firmware

2. Ak je potrebné, aktualizujte firmvér podľa odporúčaní.
3. Potom vykonajte kalibráciu. Ak sa Edison točí doľava, je potrebné zvoliť niektorú z možností "Drift left". Ak sa Edison točí doprava, zvoľte z možností "Drift right".
4. Ak kalibrácia problém neodstráni, vyskúšajte Large drift calibration. Ak chcete kalibráciu anulovať, vyberte možnosť "no calibration".

Ak je to príliš technické a neviete čo robiť, pošlite nám na email výrobné číslo a my vám obratom pošleme doporučenia na riešenie.