A. Lutonského 716/11, Liptovský Mikuláš 031 01, SR
0911 803 335   

Čo sa naučíš

  • Spoznáš základné zákony mechaniky - Newtonove pohybové zákony.
  • Spoznáš ako sa mechanickými prevodmi prenáša sila.
  • Naučíš sa, prečo je dôležitý tvar aj sklon listov.
  • Zoznámiš sa s Bernoulliho rovnicou.
  • Naučíš sa ako vo vodiči vzniká elektrický prúd.
  • Uvidíš, že elektromotor može vyrábať el. prúd aj poháňať stroje.

Preskúmaj energiu vetra

Vietor vzniká ako dôsledok nerovnomerného zohrievania zemského povrchu slnkom. Je to teda forma slnečnej energie. V minulosti sa energia vetra premieňala priamo na mechanickú prácu, napríklad na čerpanie vody alebo mletie obilia. Dnes sú funkčné zariadenia tohto typu skôr už len raritou. Podstatne väčší význam však nadobudlo využívanie energie vetra na výrobu elektriny.

Tvoja vlastná elektráreň

Musíš sám zostrojiť veternú turbínu, ktorá bude premieňať energiu vetra na elektrickú energiu. Rozsvieti diódu alebo nabije elektrochemický článok - batériu. Batériu potom použiješ na pohon ďalších modelov.

SKU 627614
39 €
1 ks na sklade


Čo nájdeš v štatuli

Trojlistová turbína

Energia vetra sa mení na elektrickú energiu vo veterných turbínach, pričom túto energiu zachytávajú práve listy rotora. Ich tvar je výsledkom dlhého experimentovania a výskumov a umožňuje efektívne prenášať silu vetra na rotor. Priemer listov rotora dosahuje až 25 - 50 metrov a každý list môže vážiť aj jednu tonu. Väčšina turbín má tri listy a teda aj ty si postavíš takúto klasiku. Naša veterná turbína nebude vyrábať toľko energie ako jej gigantické dvojníčky, no princíp je rovnaký.

Zábava nekončí, postav ďalšie modely

Máš už plné zuby tejto stavebnice? Zober pár dielov a poskladaj ďalšie modely, ktoré budú poháňané elektromotorom a ten bude napájaný energiou z nabíjacej batérie, ktorú pre teba nabije tvoja veterná turbína.

Elektromotor aj diely stavebnice môžeš využiť pri experimentovaní s inými sadami z dieľne KOSMOS pretože tak je ten systém vytvorený. Tvoje možnosti sú neobmedzené. Pusti sa do práce.

Experimentuj!

Nejde len o to, niečo postaviť, ale dostať z toho MAXIMUM.
Na experimentovanie v domácich podmienkach môžeš použiť ventilátor alebo fén. Zober tiež tvoju trojlistovú krásavicu do silnejšieho vetra, ale chráň ju pred poškodením. Môžeš meniť sklon jej listov a odhaliť, kedy je výkon najväčší. Samá veda, kámo.

Ako funguje elektromotor?

Elektromotor je elektrické zariadenie premieňajúce elektrický prúd na mechanický pohyb – rotačný pohyb v našom prípade. Sústavou prevodov (ozubené kolesá, reťaze) presunieme tento pohyb ku kolesám nášho vozidla. Opačným zariadením ku elektromotoru je zariadenie premieňajúce mechanický pohyb na elektrickú energiu – dynamo a alternátor. Konštrukčne sú si elektromotory a dynamá veľmi podobné. Elektromotor, ktorý je dodaný v stavebnici, môže byť použítý oboma spôsobmi a presne tak ho aj budeme používať. Vo veternej turbíne bude súčasťou systému, ktorý vyrába el. prúd. Vo vozidlách bude premieňať elektrickú energiu na pohyb.

Že, neeeee? Skús toto:

Auto budúcnosti s pohonom na slanú vodu

Auto budúcnosti s pohonom na slanú vodu

26 €
Vložiť do košíka