A. Lutonského 716/11, Liptovský Mikuláš 031 01, SR
0911 803 335   

Ako nastaviť prostredie CB1 pre tablety so systémom Android a iOS

1.1 Vybaľte jednotku CB1 a postupujte podľa návodu na použitie, ktorý tiež popisuje prevzatie príslušnej verzie softvéru CB1 Blockly pre prostredie iOS, Android alebo Windows.
1.2 Do ovládacej jednotky CB1 vložte šesť nových batérií typu AA.
1.3 Zapnite ovládaciu jednotku a skontrolujte indikátor pripojenia (modrá LED) na skrinke:
Blikajúce modré svetlo znamená pripravenosť na pripojenie; tento stav je k dispozícii iba po dobu 60 sekúnd, potom ovládacia jednotka prechádza do úsporného režimu.
Pevné modré svetlo znamená, že jednotka je pripojená k aplikácii.
Ak je modré svetlo vypnuté, znamená to, že ovládacia jednotka je v úspornom režime; na aktivovanie otočte kontrólnym ovládačom alebo ovládaciu jednotku  vypnite a znova zapnite .
1.4 Spustite aplikáciu CB1 Blockly, keď je ovládacia jednotka v pripravenom stave pre pripojenie (bliká modré svetlo). Pre aplikáciu CB1 Blockly v1.0.0 alebo novšiu môžete stlačením tlačidla "CB1" v oblasti ovládacieho panelu pripojiť alebo odpojiť ovládacie jednotky.
1.5 Pozrite si základné intro.

Ako nastaviť CB1 pre prácu s PC

2.1 Vybaľte jednotku CB1 a postupujte podľa návodu na použitie, ktorý tiež popisuje prevzatie príslušnej verzie softvéru CB1 Blockly pre prostredie iOS, Android alebo Windows.
2.2 Do ovládacej jednotky CB1 vložte šesť nových batérií typu AA.
2.3 V počítači so systémom Windows nainštalujte ovládač USB RS232.
2.4 Zapnite ovládaciu jednotku CB1 a skontrolujte indikátor spojenia. Uistite sa, že kontrólna jednotka CB1 je pripravená na pripojenie (bliká modré svetlo).
2.5 Pomocou USB kábla pripojte ovládaciu jednotku CB1 k počítaču.
2.6 Spustite softvér CB1 Blockly Desktop.
2.7 Pre základné ovládanie softvéru si pozrite základné informácie.

Ako sa uistiť, že CB1 je správne pripojená k tabletu /PC

Presvedčiť sa, že CB1 je pripojená k tabletu alebo k PC, je možné dvomi spôsobmi. Modrá LED na ovládacej jednotke musí trvalo svietiť. Ak je tak, môžete skontrolovať spojenie na strane programu. V ľavom hornom rohu, hneď vedľa položky "CB1 status" sa nachádza farebný štvorec, ktorý bliká vždy, keď riadiaca jednotka CB1 vysiela signál do aplikácie.

Okrem toho môžete zadať pre CB1 ľahko overiteľný príkaz a zistiť, či reaguje správne. Najlepším spôsobom, ako to otestovať, je pomocou "play buzzer demo". Tento kód prehráva z CB1 jednoduchú melódiu, ktorá potvrdzuje, že komunikácia naozaj funguje. Len si pamätajte, že aj pre jeden blok, musíte stlačiť tlačidlo 'parse' a potom 'run', aby ste ho spustili správne.

Tiež môžete aktivovať iné snímače ovládacej jednotky CB1 - mikrofón, svetelný snímač, otočný ovládač, tlačidlá a diaľkový modul; potom skontrolujte, či sa táto fyzická interakcia prejaví aj v aplikácii CB1 Blockly. Upozorňujeme, že mikrofón, svetelný senzor a otočný ovládač sú zabudované vo vnútri ovládacej jednotky CB1; kým tlačidlá a diaľkové moduly musia byť pripojené k správnym zásuvkám prostredníctvom káblových konektorov.

V neposlednom rade môžete pripojiť motorové moduly k správnym zásuvkám na ovládacej jednotke CB1 a otestovať fungovanie príkazov.