A. Lutonského 716/11, Liptovský Mikuláš 031 01, SR
0911 803 335   

Jak nastavit prostředí CB1 pro tablety se systémem Android a iOS

1.1 Vybalte jednotku CB1 a postupujte podle návodu k použití, který také popisuje převzetí příslušné verze softwaru CB1 Blockly pro prostředí iOS, Android nebo Windows.
1.2 Do ovládací jednotky CB1 vložte šest nových baterií typu AA.
1.3 Zapněte ovládací jednotku a zkontrolujte indikátor připojení (modrá LED) na skříňce:
Blikající modré světlo znamená připravenost na připojení; tento stav je k dispozici pouze po dobu 60 sekund, pak ovládací jednotka přechází do úsporného režimu.
Stálé modré světlo znamená, že jednotka je připojena k aplikaci.
Pokud je modré světlo vypnuto, znamená to, že ovládací jednotka běží v úsporném režimu; pro aktivaci otočte kontrolním ovladačem nebo ovládací jednotku vypněte a znovu zapněte.
1.4 Spusťte aplikaci CB1 Blockly, když je ovládací jednotka v připraveném stavu pro připojení (bliká modré světlo). Pro aplikaci CB1 Blockly v1.0.0 nebo novější můžete stisknutím tlačítka "CB1" v oblasti ovládacího panelu připojit nebo odpojit ovládací jednotky.
1.5 Viz základní informace.

Jak nastavit CB1 pro práci s PC

2.1 Vybalte jednotku CB1 a postupujte podle návodu k použití, který také popisuje převzetí příslušné verze softwaru CB1 Blockly pro prostředí iOS, Android nebo Windows.
2.2 Do ovládací jednotky CB1 vložte šest nových baterií typu AA.
2.3 V počítači se systémem Windows nainstalujte ovladač USB RS232.
2.4 Zapněte ovládací jednotku CB1 a zkontrolujte indikátor spojení. Ujistěte se, že kontrolní jednotka CB1 je připravena na připojení (bliká modré světlo).
2.5 Pomocí USB kabelu připojte ovládací jednotku CB1 k počítači.
2.6 Spusťte software CB1 Blockly Desktop.
2.7 Pro základní ovládání softwaru naleznete základní informace.

Jak se ujistit, že CB1 je správně připojena k tabletu/PC

Přesvědčit se, že CB1 je připojena k tabletu nebo k PC, je možné dvěma způsoby. Modrá LED na ovládací jednotce musí trvale svítit. Pokud je tomu tak, můžete zkontrolovat spojení na straně programu. V levém horním rohu, hned vedle "CB1 status" se nachází barevný čtverec, který bliká vždy, když řídicí jednotka CB1 vysílá signál do aplikace.

Kromě toho můžete zadat pro CB1 snadno ověřitelný příkaz a zjistit, zda jednotka reaguje správně. Nejlepším způsobem, jak to otestovat, je pomocí "play buzzer demo". Tento kód přehrává ze CB1 jednoduchou melodii, která potvrzuje, že komunikace opravdu funguje. Jen si pamatujte, že i pro jeden blok musíte stisknout tlačítko 'parse' a pak 'run', abyste ho spustili správně.

Také můžete aktivovat jiné snímače ovládací jednotky CB1 - mikrofon, světelný snímač, otočný ovladač, tlačítka a dálkový modul; pak zkontrolujte, zda se tato fyzická interakce projeví i v aplikaci CB1 Blockly. Upozorňujeme, že mikrofon, světelný senzor a otočný ovladač jsou zabudovány uvnitř ovládací jednotky CB1; dokud tlačítka a dálkové moduly musí být připojeny ke správným zásuvkám prostřednictvím kabelových konektorů.

V neposlední řadě můžete připojit motorové moduly ke správným zásuvkám na ovládací jednotce CB1 a otestovat fungování příkazů.