A. Lutonského 716/11, Liptovský Mikuláš 031 01, SR
0911 803 335   

Nakúpte tento tovar v našom novom e-shope a máte dopravu zdarma!
V košíku zadajte zľavový kupón: dopravazadarmo.

Prejsť na nový e-shop

CSS

CSS

CSS

 

Kaskádové štýly CSS (Cascade Style Sheet) poskytujú spôsob, ako jednoduchým spôsobom zabezpečiť jednotný vzhľad webových stránok (písma, pozadia, farieb, atď.). Priraďujeme jednotlivým značkám jazyka HTML a XHTML ich vzhľadové atribúty, (spôsob zobrazovania, farba, šírka, výška, typ písma, podklad, pozícia na stránke...). Pôvodná verzia HTML predpokladala formátovanie textu až pri zobrazení stránky pomocou HTML značiek. V súčasnosti sa preferuje oddelenie významu obsahu stránky od jej vzhľadu, čo veľmi dobre umožňujú priamo kaskádové štýly. Veľmi výhodné je to pri väčšom webe s viacerými stránkami, ak požadujeme ich podobný vzhľad. Definícia štýlu je priamo v hlavičke dokumentu, ale častejšie a efektívnejšie je uloženie štýlu v externom súbore, na ktorý je v dokumente uvádzaný odkaz. Niektoré druhy formátovania sa dajú dosiahnuť len pomocou CSS. Jazyk bol navrhnutý a štandardizovaný organizáciou W3C. Boli vydané zatiaľ dve úrovne špecifikácie CSS1 a CSS2, dokončuje sa revízia CSS 2.1 a pracuje sa na verzii CSS3.

Celý článok
Ohodnoťte tento článok:
Počet zobrazení 1996

Webhosting

Webhosting

Webhosting

 

Hosting web stránok sa nazýva aj webhosting a je to služba potrebná k tomu, aby naše

stránky fungovali na našej doméne. Webhosting označuje službu, ktorá spočíva v prenájme

priestoru na serveri, ktorý je potrebný pre funkčnosť internetovej stránky. V jednoduchosti

môžeme hosting považovať za službu, pri ktorej si prenajímame miesto na disku a výkon

počítača - servera, na ktorom bude stránka uložená. Neoddeliteľnou súčasťou hostingu sú aj

ďalšie poskytované služby ako sú emaily, pravidelné zálohovanie údajov, ochrana pre vírusmi

a spamom, aktualizácia softvéru a ďalšie.

Celý článok
Ohodnoťte tento článok:
Počet zobrazení 1742

HTML a XHTML

HTML a XHTML

HTML

(Hyper Text Markup Language) je značkovací jazyk, ktorý je základom pre tvorbu internetových stránok. Slúži na presné a stručné vyjadrenie toho, čo chceme zobraziť v programe všeobecne nazvanom prehliadač. Jazyk HTML nie je nikdy kompilovaný do binárnej alebo inej podoby. Súbory, ktoré sú vždy v binárnom formáte, ako sú obrázky alebo zvuky, nie sú umiestnené priamo do súboru HTML, ale sú uvedené len odkazy na tieto

súbory. Sémantika a syntax jazyka HTML je definovaná štandardom HTML. Vývoj štandardu HTML je riadený konzorciom W3C. HTML súbor je obyčajný text obalený značkami

nazývanými niekedy tiež tagy, ktoré prehliadač nezobrazuje. Určujú ako bude text vyzerať, jeho formu. Značky sú uzatvorené v ostrých zátvorkách “<>“. Poznáme párové značky, a nepárové značky.

Párové značky (<b>tučný text</b> sa zobrazí: tučný text) – sú tie, ktoré medzi seba

Celý článok
Ohodnoťte tento článok:
Počet zobrazení 2072

SEO - optimalizácia pre vyhľadávače

SEO - optimalizácia pre vyhľadávače

Internetové vyhľadávače najčastejším spôsobom hľadania informácií. Každý, kto pracuje s internetom, používa nejaký vyhľadávač. Tým, ako zviditeľniť web stránku vo vyhľadávačoch sa zaoberá internetový marketing, ktorý sa označuje anglickou skratkou SEM (Search Engine Marketing). Internetový marketing pokrýva široké spektrum techník zviditeľňovania stránok na internete. Zahŕňa služby ako optimalizácia pre vyhľadávače, sponzorované odkazy (platená internetová reklamu), link building (budovanie spätných odkazov) a link baiting (získavanie spätných odkazov netypickými spôsobmi - napr. guerilla alebo viral marketing). Internet marketing je popri kvalitnom obsahu a dizajne web stránok kľúčovou súčasťou internetovej stratégie. Reklama na internete (internet marketing) má na rozdiel od ostatných foriem reklamy tri veľké prednosti: cielenosť, rýchlosť a presnú merateľnosť. Vďaka tomu môže byť internet marketing veľmi efektívny. Súčasťou internetového marketingu je aj optimalizácia pre vyhľadávače (SEO). SEO je skratka anglického Search Engine Optimization. Optimalizáciou pre vyhľadávače sa snažíme vytvoriť, upraviť, doplniť a následne propagovať web stránky k lepším umiestneniam v neplatených výsledkoch hľadania vyhľadávačov (vo fulltextovom vyhľadávaní) na kľúčové slová, ktoré sú relevantné pre danú stránku. Tým sa zvyšuje návštevnosť stránok a zároveň konverzný pomer, tj. percento návštevníkov, ktorí realizujú na stránke to, čo je jej cieľom (objednajú si produkt, vyplnia dotazník, kliknú na reklamu, a pod.). Potreba optimalizácie web stránok pre vyhľadávače (SEO) vznikla enormným nárastom webových stránok na internete. V najpoužívanejšom vyhľadávači na svete (Google) sa nachádza viac ako 25 miliárd zindexovaných webových stránok. Uspieť a dostať sa na popredné pozície v SERP (výsledkoch vyhľadávania) nie je jednoduché. Predovšetkým sa jedná o úpravu textov (copywriting), vytváranie spätných odkazov

(linkbuilding), čisté kódovanie webových stránok, a dodržovanie štandardov W3C. Jedná sa

o dlhodobý proces, nakoľko je potrebná trvalá úprava a nepretržité sledovanie priebehu

optimalizácie. Z dlhodobého hľadiska je SEO určite menej nákladná a mnohonásobne trvácnejšia ako platená reklama. Skutočným poslaním optimalizácie webových stránok pre vyhľadávače je priniesť vždy najnovšie informácie. Informácie hľadajú návštevníci, vyhľadávače sú len nástrojom k vyhľadaniu aktuálnych informácií z čo najbezpečnejších zdrojov. Práve preto je potrebné vyhľadávače presvedčiť o kvalitách a možnostiach, ktoré prináša webová stránka. Cesta ako uspieť vedie cez kvalitnú optimalizáciu webových stránok (SEO) alebo cez platenú reklamu PPC. Ak si na webe čitatelia majú čo prečítať, je to web, ktorý obsahuje informácie, aké môžu vyhľadávače analyzovať, triediť a následne poskytnúť ako výsledky hľadania. No ak je web postavený na dizajne, na "pekných obrázkoch", či len na technológii Flash, je síce pre návštevníka efektný, ale vyhľadávač ho nemôže "pochopiť", nemá čo načítať, nemá čo triediť. Nemá z takého webu žiadne dáta, ktoré by mohol predložiť ako výsledky vyhľadávania. Preto pri návrhu webu treba myslieť najskôr na SEO, až potom na webdesign.

 

Celý článok
Ohodnoťte tento článok:
Počet zobrazení 1868

Adobe Flash, JavaScript

Adobe Flash, JavaScript
b2ap3_thumbnail_adobe-flash-player-icon.jpg
b2ap3_thumbnail_java_tech.jpg

Adobe Flash

 

Flash je veľmi silný nástroj umožňujúci vytváranie pôsobivých animácií a iných multimediálnych prvkov a ich umiestnenie na webové stránky. Flashové nie sú len internetové prezentácie, ale aj firemné prezentácie na nosičoch CD alebo hry. Základom flashovských aplikácií je vektorová grafika, ale môžu sa v nich skrývať aj importované zvuky, videosekvencie a bitové mapy. Vektorová grafika reprezentuje obrázok ako sústavu grafických objektov (čiary, kružnice atď.). Tieto objekty v sebe nesú informácie o hrúbke čiary, jej farbe a výplni kreslených objektov. Výhodou vektorovej grafiky je, že pri zmene rozmerov, rotácii objektov, úprave jednotlivých častí nedochádza k skresleniu. Informácie sa uchovávajú o objektoch ako o celkoch, nie o každom bode (pixel) zobrazenia. Nevýhodné je použitie vektorovej grafiky na zobrazenie fotorealistických detailov, pri ktorých je výhodnejšie obrázok popísať jednoducho sústavou grafických bodov a ich vlastností (farba, jas). Nástroj Adobe Flash obsahuje plnohodnotný skriptovací jazyk ActionScript. Základom vytváraného programu je časová os, na ktorú sa ukladajú jednotlivé súčasti obsahu. Každý dokument obsahuje knižnicu symbolov. Existujú tri typy symbolov (movie clip, button a graphic), ktoré môžu reagovať na preddefinované udalosti. Výhodou použitia symbolov je úspora miesta a možnosť súčasnej editácie všetkých inštancií určitého symbolu prostredníctvom editácie symbolu v knižnici. Program obsahuje kvalitné možnosti tvorby vektorovej grafiky, nástroje na manipuláciu so zvukmi a videom.

 

 

Celý článok
Ohodnoťte tento článok:
Počet zobrazení 1400

Webové šablóny  

Webové šablóny  

Prvým krokom pri tvorbe webovej stránky je voľba vzhľadu a rozloženia stránky. Ďalším

krokom je vytvorenie tejto konštrukcie v HTML editore, ktorého obsluha vyžaduje značnú

časovú náročnosť a zručnosť. Posledným krokom je pridanie obsahu. (skutočný text a obrázky) Webové šablóny sa starajú o prvé dva kroky za nás. Sú to obrazne povedané "polotovary", ktoré si môžeme ľubovoľne upraviť a dosiahnúť tak profesionálnu web stránku za minimálny čas. Obava, že pomocou šablóny nezískame unikátnu webovú stránku, neobstojí, existuje viac ako pol miliardy www stránok a nespočetne veľa šablón od rôznych dodávateľov, ktoré sú na internete k dispozícii zadarmo. Navštíviť dve lokality, ktoré používajú rovnakú šablónu, je takmer nemožné. Navyše naša grafika a obsah sa bude prispôsobovať šablóne len do istej miery. Aj s minimálnou znalosťou HTML a CSS je jednoduché prispôsobiť šablónu, zmenou grafiky, farieb alebo písma. Na internete je veľké množstvo free webových šablón. ProWebCreative má širokú ponuku tém pre WordPress, Joomlu a Drupal. Stránka ponúka free témy a premium témy, za ktoré je potrebné zaplatiť. Pri tvorbe www stránok sa často stretneme s potrebou vložiť do stránky nejaký skript. Rovnako aj v tomto prípade nemusíme programovať, ale využiť niektorý z hotových skriptov.

 

Generátory šablón

Celý článok
Ohodnoťte tento článok:
Počet zobrazení 3345

Ako funguje internet a čo sú to domény

Ako funguje internet a čo sú to domény

Hovorovo net alebo sieť je verejne dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených

počítačových sietí, ktoré prenášajú dáta vo forme paketov za použitia štandardizovaného Internet Protocolu (IP) a mnohých ďalších protokolov. Pozostáva z tisícok menších komerčných, akademických, vládnych a vojenských sietí. Slúži ako prenosové médium pre rôzne informácie a služby ako napr. elektronická pošta, chat a systém vzájomne prepojených web stránok a dokumentov World Wide Webu (WWW).

 

Architektúra klient/server

Hlavnou myšlienkou tejto technológie je, že údaje by sa mali spracovávať tam, kde sú

Celý článok
Ohodnoťte tento článok:
Počet zobrazení 4727

Databázové servery (part 3 – PHP)

Databázové servery (part 3 – PHP)

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor, Personal Home Page) je skriptovací programovací jazyk, určený predovšetkým pre programovanie dynamických internetových stránok. Najčastejšie sa začleňuje priamo do štruktúry jazyka HTML, XHTML či WML, čo sa dá dobre využiť pri tvorbe webových aplikácií. PHP sa dá použiť aj pri tvorbe konzolových a desktopových aplikácií. Pri použití PHP pre dynamické stránky sú skripty vykonávané na strane servera – k používateľovi je prenesený až výsledok ich činnosti. PHP bolo inšpirované jazykmi podporujúcimi štruktúrované programovanie, najviac vlastností prebralo od jazyka C a Perl. PHP je nezávislý na platforme, rozdiely v rôznych operačných systémoch sa obmedzujú

na niekoľko funkcií. Hotové skripty v PHP sa väčšinou dajú medzi rôznymi operačnými

systémami prenášať bez úprav.

PHP podporuje mnoho knižníc pre rôzne účely, napr. spracovanie textu, grafiky, práca so

súbormi, prístup k väčšine databázových systémov (MySQL, ODBC, Oracle, PostgreSQL, MSSQL), podpora celého radu internetových protokolov (HTTP, SMTP, SNMP, FTP, IMAP,

Celý článok
Ohodnoťte tento článok:
Počet zobrazení 1596

Účet blogera


Najaktívnejší blogeri

 • Patrik Hyll
  5 625 Bodov
 • Ulrich
  4 881 Bodov
 • Lukáš Janáčik
  4 647 Bodov
 • Janko
  1 676 Bodov
 • Dodo Farkaš
  1 174 Bodov
 • Martin Majtán
  693 Bodov
 • Natália Andrašková
  457 Bodov
 • Michal Chovanec
  455 Bodov
 • Adam Hančák
  353 Bodov
 • Lenka Baranovičová
  341 Bodov
 

Najčítanejšie články

Patrik Hyll
08. marec 2015
Biológia
V dnešnom blogu Vám ukážem že zvieratá nie sú len roztomilé, ale niektoré druhy aj poriadne škaredé. Matka príroda sa naozaj vyhrala do sýtosti, niektorých obdarovala priam neuveriteľnou roztomilosťou...
Hodnotiť:
31344 x čítané
Lenka Baranovičová
05. marec 2015
Biológia
Asi každý má rád motýle, aj ja. Ale mám medzi nimi pár obľúbených druhov, ktoré sú niečím výnimočné v porovnaní s ostatnými. Dnes by som vám chcela povedať o šiestich z nich....
Hodnotiť:
25778 x čítané
Prochy
11. október 2014
Prečo je to tak
Keď hodíme kameň do jazera, okamžite začne klesať na dno. Drievko pláva na hladine. Niektoré veci sa potopia, iné sa len zľahka ponoria. Od čoho to závisí?...
Hodnotiť:
24972 x čítané