A. Lutonského 716/11, Liptovský Mikuláš 031 01, SR
0911 803 335   

Nakúpte tento tovar v našom novom e-shope a máte dopravu zdarma!
V košíku zadajte zľavový kupón: dopravazadarmo.

Prejsť na nový e-shop

Maďarsko

Maďarsko
Základné informácie:Vnútrozemský štátŠtátne zriadenie: republika na čele s prezidentomSusedia: Slovensko, Ukrajina, Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, RumunskoRozloha: 93033 km2 Počet obyvateľov:  približne 10 miliónov (rok 2011)Hlavné mesto: BudapešťAdministratívne členenie: 19 žúpMena: forint (HUF) = 100 fillérov Úradný jazyk: Maďarčina Povrch:Maďarsko sa nachádza v Panónskej panve s pohoriami na slovenských hraniciach s najvyšším vrchom Kékes 1 014 m v pohorí Matra. Má rozlohu 93 030 km². Až 68 % povrchu krajiny tvoria nížiny, pričom 30 % sa nachádza vo výške 200 – 400 m n. m. Tvárnosť zemského povrchu tiež ovplyvňuje podnebie krajiny. Stredohoria spôsobujú len menšie miestne rozdiely. Horské oblasti sú chladnejšie a vlhkejšie ako nížiny, ktoré majú nielen menšie množstvo zrážok, ale aj viac slnečného svitu, čo vytvára veľmi priaznivé podmienky na pestovanie obilia a ovocia. Vodstvo:Hlavnú riečnu os tvorí Dunaj, ktorý sa využíva predovšetkým na dopravu a zavlažovanie. Na východe tečie Tisa s prítokmi Bodrog, Slaná, Kriš a Maruša.Na juhu Dráva. Blatenské jazero (Balaton) je najväčším jazerom strednejEurópy. Z Rakúska ne území Maďarska zasahuje Neziderské jazero. 

Obyvateľstvo má pomerne homogénne národnostné zloženie, Maďari tvoria 94,40 % obyvateľov. Rómovia 2,02 %, Nemci 1,18 %, Slováci 0,17 %, Chorváti 0,15%, Rumuni0,14 %, Ukrajinci 0,07 %, Srbi 0,03 %, Gréci 0,07 %, Slovinci 0,05 %, Číňania 0,03 % a iní. Maďari tvoria aj veľké menšiny v okolitých krajinách.

Náboženské zloženie obyvateľstva: rímski katolíci 51,9 %, reformovaní / kalvíni / 15,9 %, bez vyznania 14,5 %, luteráni 3,0 %, grécki katolíci 2,6 %, baptisti 0,2 %, pravoslávni0,1 %, židia 0,1 % a iní.

Priemysel a poľnohospodárstvo:Hospodárstvo Maďarska bolo v minulosti založené na poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle. Nedostatok nerastných surovín brzdil väčší rozvoj. V súčasnosti sa v krajine ťažia bauxit, mangánové rudy, hnedé a čierne uhlie, ropa a zemný plyn. Nedávno boli objavené nové ložiská medi. Významnými odvetviami priemyslu je strojárstvo – výroba autobusov, hutníctvo, chemický priemysel a najmä na ženskej pracovnej sile založený textilný priemysel. Poľnohospodárstvo vďaka priaznivým klimatickým podmienkam a dobrým pôdam zohráva významnú úlohu.

Prevláda rastlinná a živočíšna výroba – ošípané, hovädzí dobytok, kone – ich chov a šľachtenie, ovce, hydina sa podieľajú zhruba rovnakým dielom na poľnohospodárskej výrobe. Najdôležitejšími plodinami pestovanými na orných pôdach sú pšenica, kukurica, zemiaky, slnečnica, cukrová repa, sladovnícky jačmeň, tabak, konope a ľan, významné je aj pestovanie zeleniny – cibule, papriky na korenie a ovocia. Na svahoch Karpát sa tiahnu viniče. Maďarsko je známe svojím tokajským vínom.

Maďarské výrobky:

Celý článok
Značky:
Ohodnoťte tento článok:
Počet zobrazení 5372

Stara Bystrica a jej orloj

Stara Bystrica a jej orloj
b2ap3_thumbnail_slov_orloj.jpg
b2ap3_thumbnail_astrolab01.jpg
pribina
svatopluk
bernolak
stur
stefanik
hlinka
cyril sm
metod sm
gorazd sm
andrej-svorad sm
benadik sm
vojtech sm
bystrik sm

Stará Bystrica je malučká obec na Kysuciach. História nieje presne známa, ale vznikla okolo roku 1585. V histórií obci je asi najzaujímavejšie, že obec mala vlastnú židovskú synagógu, bola tu rozšírená cholera, v roku 1910 malo Tepličské panstvo v obci pivovar, mlyn, pílu a hámre na ťažbu železa. 

Dnes má táto obec 2740 obyvateľov. Je to veľmi malá obec odrezaná od sveta, ale aj ju robí niečo zaujímavou. Podaktorí to možno viete a niektorí zas nie, ale v tejto obci sa nachádza jediný slovenský orloj. 

Je to prvý a na svete jediný takýto orloj, zároveň je aj najväčšou drevenou sochou na Slovensku. Na svete je jediný pretože je riadený počítačom a je teda najpresnejším orlojom na svete. Toto majstrovské dielo navrhol akademický sochár Viliam Loviska a zrealizoval ho architekt Ivan Jarina. Orloj sa na svetle sveta objavil 18. júla 2009.

Orloj v Starej Bystrici ako jediný z jestvujúcich orlojov na svete ukazuje prvý slnečný čas a okrem toho aj polohu mesiaca na oblohe, fázy mesiaca a polohu slnka v znamení zverokruhu. V priestore pod orlojom sa nachádza informačno-turistická kancelária.

Kompozíciu orloja tvorí sediaca Madona- sedem bolestná Panna Mária, patrónka Slovenska. Vo výklenku sa nachádza 6 brondzových sôch a 7 drevených sôch významných osobností Slovenskej histórie.

Celý článok
Značky:
Ohodnoťte tento článok:
Počet zobrazení 2319

Poľsko

Poľsko
b2ap3_thumbnail_warsava.jpg
 Základné informácie: Vnútrozemský štátŠtátne zriadenie: republika na čele s prezidentomSusedia: Česko, Slovensko, Ukrajina, Bielorusko, Rusko, Ukrajina, Nemecko, LitvaRozloha: 312 679 km²Počet obyvateľov: odhad (2014)- 38 485 779sčítanie (2007)- 38 116 000 Hlavné mesto: VaršavaAdministratívne členenie: 

Poľsko sa od 1.januára.1999 hierarchicky delí na:

16 vojvodstiev (województwo) (poľská administratívna jednotka)373 okresov (powiat)2 489 obcí (gmina)obce sa ďalej skladajú zo šoltýstiev

Administratívne rozdelenie: Dolnosliezske vojvodstvo (Vratislav ) Kujawsko - pomoranské vojvodstvo ( Bydhošť) Lodžské vojvodstvo ( Lodž ) Lublinské vojvodstvo ( Lublin ) Lubuské vojvodstvo ( Zelená Hora ) Malopoľské vojvodstvo ( Krakov ) Mazovské vojvodstvo ( Varšava ) Opolské vojvodstvo ( Opole ) Podkarpatské vojvodstvo ( Rešov ) Podlaské vojvodstvo ( Bialystok ) Pomoranské vojvodstvo ( Gdaňsk ) Sliezske vojvodstvo ( Katovice ) Svatokrížske vojvodstvo ( Kielce ) Warmínsko – mazurské vojvodstvo ( Olštýn ) Veľkopoľské vojvodstvo ( Poznaň ) Západopomoranské vojvodstvo ( Štetín)

Mena: Poľský zlotý  (PLN) = 100 grošov (grosz) Úradný jazyk: Poľština Povrch:Poľsko je nížinatá krajina. Stredná nadmorská výška územia je len 169 m. Iba necelé 3% ležia vyššie ako 500m. 91,5% plochy štátu má nadmorskú výšku menej ako 300m. Význačným rysom povrchu je rozčlenenie územia na geomorfologické pásma rovnobežkového smeru.  Vodstvo:· hlavné rieky: Visla (najdlhšia 1047km), Odra, Narew, Warta, Bug· 99,8% spadá do povodia Baltského mora, len 0,2% do povodia Severného mora (prítoky Labe) a Čierneho mora (prítoky Dunaja a Dnestru)· jazerá ako pozostatok doby ľadovej(9 300 jazier nad 1 ha) - najviac v oblasti Mazurska· splavné rieky: 3 560 km, 710 km kanálov· vyspelá námorná a riečna plavba - hlavné morské prístavy sú: Gdaňsk, Gdyne a Štetín Prírodné zaujímavosti: Poľsko má 23 národných parkov – napr. Bielovežský, Beskydský, Ojcovský, Tatranský, Pieninský a i.  Vierovyznanie:Približne 90% Poliakov je rímskokatolíckeho vierovyznania a 7,5 % je bez vyznania. Ďalších 100 000 obyvateľov sú gréckokatolíckeho vierovyznania. Ďalšími kresťanskými náboženstvami v Poľsku sú pravoslávni veriaci (700 000) a evanjelici (250 000). Z veľkej, 3 miliónovej židovskej menšiny pred vojnou zostalo menej ako 10 000 židov.  Poľnohospodárstvo: Skoro polovicu územia Poľska zaberá orná pôda. Rozdrobenosť týchto poľnohospodárskych úsekov spôsobuje neefektivitu Poľského poľnohospodárstva a preto je v poľnohospodárstve zamestnaných 30% všetkých pracujúcich. Hlavnými plodinami sú zemiaky ( 2. Miesto v pestovaní na svete ), obilniny a cukrová repa. Nezanedbateľnými plodinami je aj zelenina, chmeľ, repka a ľan. V živočíšnej výrobe prevláda chov ošípaných a dobytka, ktorý sa ale v poslednej dobe začal znižovať, hlavne kvôli BSE – Krojtzveld – Jakobovej choroby. Vysoký je stále počet koní. Priemysel:Poľsko má veľké zásoby nerastných surovín. V ťažbe čierneho uhlia zaujíma ( Hornosliezska panva ) 4. miesto vo svete. Svetovo významná ja aj ťažba rúd medi a síry na juhovýchode.  Väčšinu elektrickej energie vyrábajú tepelné elektrárne na uhlie ( Belchátow v strede Poľska zo svojou kapacitou 4300 MW je najväčšia tepelná elektráreň v Európe ). V priemysle klesá význam hutníctva železa ( Katowice, Kraków ) a farebných kovov, rastie produkcia dopravných prostriedkov ( Varšava, Bielsko – Biala, Tychy ).  Veľmi rozsiahla je ťažká chémia a výroba cementu. Tradíciu v Poľsku má textilný a potravinársky priemysel. Poľské výrobky:okná a dvere, kozmetika, jablká (v roku 2012/2013 najväčší svetový dodávateľ), nábytok, mlieko, mäso, poľský Fiat, športové autá Arrinera, auto Leopard, autobusy Autosan, Solaris a Solbus, helikoptéry a lietadlá (výrobca PZL), lokomotívy, lode, tanky (napr. PT-91 Twardy), radarové systémy PZA Loara, traktory Ursus, elektrické vozidlá Melex (napr. golfové vozíky), lieky, keramika (Boleslawiec), krowky... 

Kuchyňa:

Poľskú kuchyňu oddávna formovali vplyvy severských kuchýň. Typické pre Poliakov sú ryby a to najmä na severe. Ďalej sa s obľubou konzumuje kapusta, chlieb, bravčové mäso, šunka, huby, kôpor, chren a smotana...

   Mnohé stravovacie zvyky a chody sa podobajú tým našim, napríklad na obed, podobne ako u nás nesmie chýbať polievka, nasleduje hlavný chod a napokon sa končí zákuskom.

 

Celý článok
Ohodnoťte tento článok:
Počet zobrazení 4003

Žilina

Žilina
b2ap3_thumbnail_6562.jpg


Žilina je 4. najväčšie mesto SR s počtom obyvateľov cca 84.5 tisíc. Katastrálne územie mesta (80,028 km2) je na severozápadnom okraji Žilinskej kotliny v Žilinskej pahorkatine, čiže na severo-západe Slovenska. Stred mesta sa nachádza v nadmorskej výške 342m.

Časti mesta:

BánováBôrikBrodnoBudatínBytčicaHájikHlinyMojšova LúčkaPovažský ChlmecRosinkySolinkyStaré mestoStrážovTrnovéVlčinceVranieZádubnieZástranieZávodieŽilinská Lehota

 

 

Žilina je dôležitým kultúrnym, obchodným, úradným bodom severného Slovenska. Nachádzajú sa tu významné základné, stredné, vysoké školy, úrady, súdy a inštitúcie, kultúrne strediská,obchodné centrá, plaváreň, samostatné mesto má bohatý kultúrny program a nesmiem zabudnúť na okolitú prírodu. Často do mesta cestuje veľa ľudí z blízkych, ale aj vzdialenejších obcí. 

Celý článok
Ohodnoťte tento článok:
Počet zobrazení 3097

Česko

Česko
Základné informácie:
Vnútrozemský štát, samostatný od roku 1993 (predtým Československo)
Tvorí ho niekoľko historických území: Čechy, Morava, Sliezko
Štátne zriadenie: republika na čele s prezidentom
Susedia: Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Nemecko
Rozloha: 78 860 km2
Počet obyvateľov: 10 403 136 (rok 2008)
Hlavné mesto: Praha
Administratívne členenie: 14 krajov so 76 okresmi, Česko má 6 251 obcí - členstvo: OSN (1993), Rada Európy, OBSE, NATO (199
Mena: CZK- česká koruna
Úradný jazyk: Čeština
Celý článok
Ohodnoťte tento článok:
Počet zobrazení 4600

Kysucké Nové Mesto

Kysucké Nové Mesto

 V tomto blogu som sa rozhodol písať o mojom meste. Kedže je nás tu čoraz viac a viac, bol by som rád, aby každý napísal o obci, v ktorej žije. Tak by sme sa navzájom dozvedeli rôzne zaujímavosti o rôznych kútoch Slovenska. 

Celý článok
Ohodnoťte tento článok:
Počet zobrazení 7073

Účet blogera


Najaktívnejší blogeri

 • Patrik Hyll
  5 625 Bodov
 • Ulrich
  4 881 Bodov
 • Lukáš Janáčik
  4 647 Bodov
 • Janko
  1 676 Bodov
 • Dodo Farkaš
  1 174 Bodov
 • Martin Majtán
  693 Bodov
 • Natália Andrašková
  457 Bodov
 • Michal Chovanec
  455 Bodov
 • Adam Hančák
  353 Bodov
 • Lenka Baranovičová
  341 Bodov
 

Najčítanejšie články

Patrik Hyll
08. marec 2015
Biológia
V dnešnom blogu Vám ukážem že zvieratá nie sú len roztomilé, ale niektoré druhy aj poriadne škaredé. Matka príroda sa naozaj vyhrala do sýtosti, niektorých obdarovala priam neuveriteľnou roztomilosťou...
Hodnotiť:
31344 x čítané
Lenka Baranovičová
05. marec 2015
Biológia
Asi každý má rád motýle, aj ja. Ale mám medzi nimi pár obľúbených druhov, ktoré sú niečím výnimočné v porovnaní s ostatnými. Dnes by som vám chcela povedať o šiestich z nich....
Hodnotiť:
25777 x čítané
Prochy
11. október 2014
Prečo je to tak
Keď hodíme kameň do jazera, okamžite začne klesať na dno. Drievko pláva na hladine. Niektoré veci sa potopia, iné sa len zľahka ponoria. Od čoho to závisí?...
Hodnotiť:
24972 x čítané